Ekoxekomposter

Ekoxen är Europas största skalbagge. Hanen med sina kraftiga käkar kan mäta upp mot nio centimeter om larven haft bra med föda under sin uppväxt. Larven gnager i sig döda och ruttnande lövträdsstockar (oftast ek men även bok, björk och hassel går bra) och stubbar som har kontakt med eller ligger under markytan. Ekoxens larv trivs bäst i sandiga eller väldränerade jordar och i södersluttningar eller i soliga bryn. Utvecklingen tar oftast fem år från ägg till färdig skalbagge. Under larvtiden är det vildsvinen som utgör den största faran då de älskar larverna och kan gräva stora hål runt stubbar för att komma åt dem. Den vuxna ekoxen kläcks redan på hösten men ligger kvar i sin kokong till i måndsskiftet maj-juni året där på. Livet för hanarna är ofta ganska kort då de blir uppätna av skator, kråkor, hackspettar och andra djur medan honorna som lever ett lite mer undanskymt liv kan ses ända in i september. Hanarna ses ibland sitta vid savflöden på skadade träd där de också slåss om honorna som ofta gömmer sig i närheten. En bra tid att titta efter ekoxarna och speciellt hanarna är att spana i skymningen då de flyger på 5-10m höjd i sydliga bryn. Ett tips för att lättare komma ihåg detta är den 10:e juni 10 över 10. Det behöver dock vara minst runt 14-15 grader denna kväll för att de ska orka lyfta.

 

I vårt igenväxande landskap där det blir skuggigare och svalare trivs inte ekoxen. När vi också omvandlat våra skogar till, i huvudsak, granplantager har ekoxens larver mindre livsmiljöer. Då finns det en åtgärd som kan hjälpa dem lite på traven och den kallar vi numera "ekoxekompost".  Det handlar om att man gräver ner lövträdsved av ovan nämnda slag på en plats med de nämnda karaktärerna. I sin enkelhet ska veden (helst grövre än 10cm) delvis begravas och täckas med sand, lövspån eller lövträdsflis.

Nicklas Jansson
Länsstyrelsen Östergötland