Besöks/postadress:

Promenadstigen 60
376 36 Svängsta

 

 

Telefon:

0454-32 30 85
076-10 44 268, Mattias Hedén
073-82 92 426, Monika Hedén

 

Mejladress:

info@mattiasmobilsag.se

 

Mattias mobilsåg är ett familjeföretag beläget strax utanför Svängsta, ca 1,5 mil norr om Karlshamn. Företagets huvudsakliga verksamhet är legosågning med mobilt fullhydrauliskt bandsågverk och skogsentreprenad med inriktning på motormanuell avverkning och röjningsuppdrag. Verksamheten startades 2006.

På gården bedrivs såg- och hyvleriverksamhet där vi saluför hyvlade och råsågade trävaror, slöjdvirke och honung. Vi har särskilt specialiserat oss på förädling av ek samt lärk och några av våra produkter är grova ekbalkar, ek- och lärkstolpar, ek- och lärktrall till uteplatser, ek- och lärkbrädor i olika dimensioner och ekgrindar. Honungen kommer från egen biodling och förädlingen sker på gården.
Vi bedriver också odling av flodkräftor för utsättning och konsumtion i liten skala.

Våra kunder är både företag, privatpersoner, länsstyrelser, kommuner, universitet, naturbruksgymnasium och försäkringsbolag huvudsakligen i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Skåne län. Vår affärsidé är lyhördhet och kundanpassad flexibilitet i vårt utbud av tjänster och produkter.

 

Mattias Mobilsåg - Öjavads Gård
     
- vi har teknik för dina önskemål!

Vår hemsida visas bäst med Firefox eller Chrome!